ขอแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าอักษรศาสตร์ในโอกาสที่ได้รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าอักษรศาสตร์ในโอกาสที่ได้รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ประจำปี พ.ศ. 2562
1. ศ.เกียรติคุณ ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนกุล
2. ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์
3. คุณสุรีย์ พันเจริญ
ประจำปี พ.ศ. 2563
1. ศ.เกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี
2. รศ.นภาลัย สุวรรณธาดา
3. ม.ร.ว.อรฉัตร ซองทอง

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง