นิสิตได้รับรางวัลการแข่งขันประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย (ATPF) ได้จัดการแข่งขันประจำปี รอบชิงชนะเลิศ ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้ส่งนิสิตเข้าแข่ง 3 รายการ และได้รางวัลทั้ง 3 รายการ ดังนี้
– เล่าเรื่อง (Concours de nouvelle)
น.ส.ฐิตาภา สุขมา (ปี 2) รางวัลยอดเยี่ยม (รางวัลชนะเลิศ)
– กล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส (Concours d’éloquence en langue française) นายนวิน พรกุลวัฒน์ (ปี 1) ได้รางวัลที่ 1
– ท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส (Concours de récitation des poèmes)
น.ส.พิชญ์สินี สุวรรณดี (ปี 1) ได้รางวัลที่ 3

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง