กิจกรรมของสาขาวิชาภาษารัสเซีย เดือนมกราคม 2564

รายการ “คลินิกภาษารัสเซีย” #Понимаем русский язык

– Ep.1 เรื่อง การใช้กริยาคำว่า “เรียน” ในภาษารัสเซีย คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ
– Ep.2 เรื่อง การใช้โครงสร้าง “У меня есть” และ “У меня” ที่ไม่มีคำว่า есть คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ

รายการ “คลินิกวัฒนธรรมรัสเซีย” #Понимаем русскую культуру

– Ep.1 เรื่อง เคล็ดลับการมีสุขภาพและรูปร่างที่ดีของผู้หญิงรัสเซีย คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ
– Ep.2 เรื่อง วัฒนธรรมในการทำงานของชาวรัสเซีย คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง