เชิญรับชมวิดีโองานเสวนา “จักรวาลแห่งความสัมพันธ์: สัญญะ ภาษา เวลา สถานที่ ในแปลรักฉันด้วยใจเธอ”

ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับเพจ Review เวิ่น จัดงานเสวนา “จักรวาลแห่งความสัมพันธ์: สัญญะ ภาษา เวลา สถานที่ ในแปลรักฉันด้วยใจเธอ” เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 20.00 น. โดย ผศ.ดร.ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ และนักแสดงในเรื่องแปลรักฉันด้วยใจเธอ ซึ่งได้มาร่วมกับทีม Review เวิ่น
คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (อ.บ. 47) ที่มอบเงินจากการจำหน่ายหนังสือ “เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงิน” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์