กิจกรรมของสาขาวิชาภาษารัสเซีย เดือนกุมภาพันธ์ 2564

รายการ “คลินิกภาษารัสเซีย” #Понимаем русский язык– Ep.3 เรื่องการใช้กริยาเคลื่อนที่ идти และ ходить ที่แปลว่า “ไป” (เดินไป) คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ– Ep.4 เรื่องการใช้กริยาเคลื่อนที่ ехать และ ездить ที่แปลว่า “ไป” (โดยยานพาหนะ)คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ– Ep.5 เรื่องการใช้กริยา любить, нравиться, обожать ที่แปลว่า “รัก, ชอบ”คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ– Ep.6 เรื่องการใช้กริยาไม่สมบูรณ์และกริยาสมบูรณ์ (глаголы НСВ и глаголы СВ) ในภาษารัสเซีย คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ รายการ “คลินิกวัฒนธรรมรัสเซีย” #Понимаем русскую культуру– Ep.3 เรื่อง เรียกชื่อคนรัสเซียอย่างไรให้ถูก คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ– Ep.4 เรื่อง “รอยต่อ” ของโซเวียต” คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ– Ep.5 เรื่อง […]

นิสิตได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการนิสิตและนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการนิสิตและนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 วันที่ 27-28 มกราคม 2564 แบบออนไลน์ จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 08.05 – 08.30 น. 6 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง “อิเหนา มรดกวรรณคดีที่ยังมีชีวิต” โดย ผศ.ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี 13 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง “ความหมายและขอบเขตของสาขาวิชาภาษาศาสตร์เชิงคลินิก” โดย อ.ดร.ณัฏฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย 20 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง “การผลิตและความเข้าใจคำอ้างถึงบุคคลของเด็กในกลุ่มอาการออทิสซึมผู้พูดภาษาไทย” โดย อ.ดร.ณัฏฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย 27 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง “ประวัติหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น” โดย ผศ.ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี ฟังรายการย้อนหลังได้ที่ https://curadio.chula.ac.th/Radio-Demand.ph

เชิญรับชมวิดีโองานเสวนา “จักรวาลแห่งความสัมพันธ์: สัญญะ ภาษา เวลา สถานที่ ในแปลรักฉันด้วยใจเธอ”

เชิญรับชมวิดีโองานฟังเสวนา “จักรวาลแห่งความสัมพันธ์: สัญญะ ภาษา เวลา สถานที่ ในแปลรักฉันด้วยใจเธอ” เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 20.00 น. …