เชิญรับชมวิดีโอกิจกรรมโรงเล่า EP.3 หัวข้อ “อชาตศัตรู…สาธุชนหรือคนบาป”

เชิญรับชมวิดีโอกิจกรรมโรงเล่า EP.3 หัวข้อ “อชาตศัตรู…สาธุชนหรือคนบาป”
จัดโดย สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คลิกลิงก์เพื่อรับชมวิดีโอ

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง