ภาพกิจกรรมงานบำเพ็ญกุศลถวายสังฆทานอุทิศแด่อาจารย์ของชมรมบาลี-สันสกฤต ผู้ล่วงลับ

วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 ชมรมบาลี-สันสกฤต ซึ่งมีอาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) เป็นประธาน จัดงานบำเพ็ญกุศลถวายสังฆทานอุทิศแด่อาจารย์ของชมรมบาลี-สันสกฤต ผู้ล่วงลับ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องประชุมใต้พระมหามณฑป วัตไตรมิตรวิทยาราม

การนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ อดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐานิสร์ ชาครัตพงศ์ คณาจารย์ บุคลากร และสมาชิกชมรมบาลี-สันสกฤต โดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) เป็นประธานสงฆ์

ทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานเครื่องไทยธรรมถวายแด่พระสงฆ์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง