สาขาวิชาภาษาเกาหลีได้จัดพิธีปิดหลักสูตรการอบรมเพื่อผลิตผู้สอนภาษาเกาหลีชาวไทย ประจำปี 2564

วันที่ 25 เมษายน 2564 สาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดพิธีปิดหลักสูตรการอบรมเพื่อผลิตผู้สอนภาษาเกาหลีชาวไทย ประจำปี 2564 (2021년도 태국인 한국어 교원 양성 과정 연수)

โดยมีประธานกล่าวปิดงานและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีปิดแบบออนไลน์ ดังนี้
1. คณบดี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ฯพณฯ อีอุกฮอน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย
3. คุณคิมยองจิน ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย (Korean Education Center in Thailand)
4. ศาสตราจารย์ ดร.อีแฮยอง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวัฒนธรรมเกาหลี มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา (Ewha Womans University)

หลักสูตรการอบรมดังกล่าว เป็นหลักสูตรอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ พัฒนาศักยภาพความเป็นครู เสริมสร้างความสามารถของครูและผู้ที่มีความประสงค์จะเป็นครูสอนภาษาเกาหลีในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านการสอนภาษาเกาหลีในฐานะภาษาต่างประเทศ ภาษาศาสตร์ภาษาเกาหลี ภาษาศาสตร์ทั่วไปกับภาษาศาสตร์ประยุกต์ วัฒนธรรมเกาหลี เกาหลีศึกษา ทฤษฎีการสอน การฝึกสอน เป็นต้น รวมระยะเวลาอบรม 200 ชั่วโมง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 25 เมษายน พ.ศ. 2564 ในรูปแบบออนไลน์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง