ชวนอ่านสรุปความจากโครงการบรรยายพิเศษปรัชญาสู่สาธารณะครั้งที่ 4 หัวข้อ “ความเจ็บป่วยและเงื่อนไขแห่งกรรมตามทัศนะปรัชญาพุทธเถรวาท”

ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนทุกท่านอ่านสรุปความจากโครงการบรรยายพิเศษปรัชญาสู่สาธารณะครั้งที่ 4 หัวข้อ “ความเจ็บป่วยและเงื่อนไขแห่งกรรมตามทัศนะปรัชญาพุทธเถรวาท” โดย อาจารย์ ดร.ใกล้รุ่ง อิโซ ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.เฉลิมวุฒิ วิจิตร (สาขาวิชาสังคม วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ คณะศิลปศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์) เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 19.00-21.00 น. ที่ผ่านมา ดูคลิปย้อนหลังได้ ที่นี่

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง