ชวนอ่านสรุปความจากโครงการบรรยายพิเศษปรัชญาสู่สาธารณะครั้งที่ 4 หัวข้อ “ความเจ็บป่วยและเงื่อนไขแห่งกรรมตามทัศนะปรัชญาพุทธเถรวาท”

ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนทุกท่านอ่านสรุปความจากโครงการบรรยายพิเศษปรัชญาสู่สาธารณะครั้งที่ 4 หัวข้อ “ความเจ็บป่วยและเงื่อนไขแห่งกรรมตามทัศนะปรัชญาพุทธเถรวาท” โดย อาจารย์ ดร.ใกล้รุ่ง อิโซ ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.เฉลิมวุฒิ วิจิตร (สาขาวิชาสังคม วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ คณะศิลปศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์) เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 19.00-21.00 น. ที่ผ่านมา ดูคลิปย้อนหลังได้ ที่นี่

เชิญชมภาพวิดิโอย้อนหลังการเสวนาวิวาทะแบบเป็นกันเองในชื่อตอนว่า “เสียงรถลากจากหุบเขาอุบาสุเทะ ตำนานทิ้งคนชรา : จากเรื่องเล่าปรัมปราสู่งานละครเวที”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลาสองทุ่มที่ผ่านมา เพจ REVIEW เวิ่น ร่วมกับ CompLit Chula ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ อักษรฯ จุฬาฯ ได้ร่วมล้อมวงเสวนาวิวาทะแบบเป็นกันเองในชื่อตอนว่า “เสียงรถลากจากหุบเขาอุบาสุเทะ ตำนานทิ้งคนชรา : จากเรื่องเล่าปรัมปราสู่งานละครเวที” กับ ครูเจี๊ยบ (ผศ. ดร.ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร, นิเทศฯ จุฬาฯ) ผู้กำกับละคร และ ครูกอล์ฟ (ดร.สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์, เจ้าของผลงานบทละครโทรทัศน์ นาคี และ พิภพหิมพานต์) ผู้เขียนบทละคร ดำเนินรายการโดย เต้ อลิส และโบ๋ เจ้าเก่า 姥捨て “อุบาสุเทะ” หรือ “โอบาสุเทะ” ปรัมปรานิทานเก่าแก่ของญี่ปุ่น เล่าเรื่องราวของธรรมเนียมที่ลูกหลานพาแม่ที่แก่เฒ่าไปทิ้งไว้บนหุบเขาให้ดำเนินวาระสุดท้ายของชีวิตอย่างเดียวดาย ถูกจับนำมาประยุกต์เล่าใหม่ให้สร้างสรรค์ ในละครเวทีเรื่อง “เสียงรถลากจากหุบเขาอุบาสุเทะ” สวมใส่บริบทร่วมสมัยให้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำรงอยู่ร่วมกันกับสังคมผู้สูงอายุที่กำลังมีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิต ต่อความคิด และความสัมพันธ์ของเราทุกคนในปัจจุบันมากขึ้นเรื่อย ๆ รับชมวิดิโอย้อนหลังได้ […]

เชิญชวนร่วมกิจกรรมรายการสัมมนาบัณฑิตศึกษาของภาควิชาประวัติศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาต้น 2564 ในโครงการบรรยายออนไลน์ชุด “สิงสาราสัตว์ในประวัติศาสตร์การทูตโลก”

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมรายการสัมมนาบัณฑิตศึกษาของทางภาควิชา ประจำภาคการศึกษาต้น 2564 ในโครงการบรรยายออนไลน์ชุด “สิงสาราสัตว์ในประวัติศาสตร์การทูตโลก” ติดตามรายละเอียดได้ทางเพจ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

มอบเงินจำนวน 100,500 บาทแก่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมทบโครงการจัดทำกล่องยาและเวชภัณฑ์เพื่อส่งมอบผู้ป่วยโรคโควิด-19

วันที่ 6 สิงหาคม ปี 2564 รศ. ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์รศนาภรณ์ วีรวรรณ ในฐานะผู้แทนคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์คณะอักษรศาสตร์ และผู้มีจิตศรัทธา ได้มอบเงินจำนวน 100,500 บาทแก่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมทบโครงการจัดทำกล่องยาและเวชภัณฑ์เพื่อส่งมอบผู้ป่วยโรคโควิด-19 …

รับชมวิดีโอย้อนหลัง โครงการสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง “พระมหาสมณานุสรณ์: 100 ปีแห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส”

ขอเชิญทุกท่านรับชมวิดีโอบันทึกกิจกรรมย้อนหลังในโครงการสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง “พระมหาสมณานุสรณ์: 100 ปีแห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส” เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย…