โครงการการบรรยายออนไลน์ชุด “สิงสาราสัตว์ในประวัติศาสตร์การทูตโลก” วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอนำเสนอโครงการการบรรยายออนไลน์ชุด “สิงสาราสัตว์ในประวัติศาสตร์การทูตโลก” วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

“คช(สัญ)ลักษณ์ (The emblematic elephant): ช้าง, บริษัทดัตช์อินเดียตะวันออก และการทูตยุโรป-เอเชียในคริสต์ศตวรรษที่ 17” พิชยะพัฒน์ นัยสุภาพ (นักศึกษาปริญญาเอก Department of History, Leiden University)

รับชมวิดิโอได้ ที่นี่

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (อ.บ. 47) ที่มอบเงินจากการจำหน่ายหนังสือ “เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงิน” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์