โครงการการบรรยายออนไลน์ชุด “สิงสาราสัตว์ในประวัติศาสตร์การทูตโลก” เดือนกันยายน 2564

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอนำเสนอโครงการการบรรยายออนไลน์ชุด “สิงสาราสัตว์ในประวัติศาสตร์การทูตโลก”

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564
เรื่อง “ช้างอยุธยากับม้าเปอร์เซีย: ของขวัญล้ำค่าในความสัมพันธ์อิหร่าน-ไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”
วิทยากร ผศ. ดร. จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ (ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ)
รับชมวิดิโอได้ ที่นี่

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564
เรื่อง “ช้างในประวัติศาสตร์การทูตสยามในคริสต์ศตวรรษที่ 19-20”
วิทยากร ผศ. ดร.ดินาร์ บุญธรรม(หน่วยอารยธรรมไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ)
รับชมวิดิโอได้ ที่นี่

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564
เรื่อง “ประวัติศาสตร์เกาะแกะ: เอ็ดวิน ดัน กับจักรวรรดิปศุสัตว์ในฮอกไกโด คริสต์ศตวรรษที่ 19”
วิทยากร ทินกฤต สิรีรัตน์ (นักศึกษาปริญญาเอก Department of Asian Studies, Cornell University)
รับชมวิดิโอได้ ที่นี่

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564
เรื่อง “วิวัฒนาการการทูตหมีแพนด้ากับนโยบาย soft power ในคริสต์ศตวรรษที่ 20-21”
วิทยากร รศ. ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ (ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ)
รับชมวิดิโอได้ ที่นี่

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (อ.บ. 47) ที่มอบเงินจากการจำหน่ายหนังสือ “เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงิน” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์