ขอเชิญชมบันทึกวิดีโอกิจกรรมเสวนา Russian Chula Talks EDUCATION ในหัวข้อ “การศึกษาหลักสูตรพิเศษในประเทศรัสเซีย”

สาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ ขอเชิญชมวิดีโอกิจกกรรรมเสวนา Russian Chula Talks EDUCATION ในหัวข้อ “การศึกษาหลักสูตรพิเศษในประเทศรัสเซีย” วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. ร่วมพูดคุยกับ นาวาอากาศโท ธนวัฒน์ กิจเจริญศักดิ์กุล

ดำเนินรายการโดย อ. ดร.อังสนา เรืองดำ
รับชมวิดีโอย้อนหลังได้ ที่นี่

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (อ.บ. 47) ที่มอบเงินจากการจำหน่ายหนังสือ “เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงิน” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์