เชิญชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังโครงการบรรยายพิเศษปรัชญาสู่สาธารณะครั้งที่ 5 หัวข้อ “อยุติธรรมทางวาจา (Discursive Injustice) : ปรัชญาภาษาประยุกต์ ว่าด้วยความหมายของคำเหยียดในประทุษวาจา” โดย ผศ.ดร.กนิษฐ์ (มิตินันท์วงศ์) ศิริจันทร์ ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เชิญชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังโครงการบรรยายพิเศษปรัชญาสู่สาธารณะครั้งที่ 5 หัวข้อ “อยุติธรรมทางวาจา (Discursive Injustice) : ปรัชญาภาษาประยุกต์ ว่าด้วยความหมายของคำเหยียดในประทุษวาจา” โดย ผศ.ดร.กนิษฐ์ (มิตินันท์วงศ์) ศิริจันทร์ (ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)ผู้ร่วมอภิปราย: รศ.ดร.นฤมล ทับจุมพล (ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และ ผศ.พิพัฒน์ สุยะ (ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)ผู้ดำเนินรายการ: อ.ไพลิน ปิ่นสำอางค์ (สาขาวิชาปรัชญา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ดูคลิปวิดิโอย้อนหลังได้ ที่นี่

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง