ขอเชิญรับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังการบรรยายพิเศษอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “การออกแบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงวัย”

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญทุกท่านรับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังการบรรยายพิเศษอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “การออกแบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงวัย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท จากภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ 29 พฤศจิกายน 2564

รับชมได้ ที่นี่

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง