บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เนื่องในโอกาสครบรอบ 105 ปี

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรดา จิตรกร รองคณบดี และผู้แทนบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เนื่องในโอกาสครบรอบ 105 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญชวนทุกท่านรับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังการบรรยายอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “แขก(ไม่)แปลกหน้า: คำและสำนวนยืมแปลภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาและวรรณคดีไทย” โดย อาจารย์ ดร.อัสนี พูลรักษ์