ขอต้อนรับคุณ Young-Jin Kim ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาภาษาเกาหลี, the Faculty of Arts welcomed delegates from Korean Education Center in Thailand, led by Director Young-Jin Kim

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ต้อนรับคุณ Young-Jin Kim ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาภาษาเกาหลี (Korean Education Center) เพื่อหารือในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทย อาทิ การจัดตั้งหลักสูตร และการประสานงานในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลีและประเทศไทยในอนาคต เพื่อรองรับความต้องการการเรียนภาษาเกาหลีที่มีมากขึ้นในปัจจุบัน

오늘 (2022년 3월 29일) 왕립쭐라롱껀대학교 인문대학장 수라뎃 촛우돔판 및 행정가 그리고 동양언어학 한국어과 교수들이 태국에서의 한국교육원 김영진 원장님을 환영하여 태국 한국어교원 양성과정과 한국과 태국의 대학 간 네트워크 기반 구축 및 협력 확대 등 태국에서의 한국어 교육을 발전에 대하여 합의하였습니다.

On Tuesday, March 29, 2022, the Faculty of Arts welcomed delegates from Korean Education Center in Thailand, led by Director Young-Jin Kim. The meeting concerned the possibilities in developing a program in Korean language teaching at the Faculty of Arts to cement the connection between Thailand and Korea. The program will serve the increasing needs of Korean language teachers in Thailand.