ขอเชิญทุกท่านชมวิดีโอย้อนหลังโครงการบรรยายพิเศษปรัชญาสู่สาธารณะ ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “จากเอกเทวนิยมถึงอเทวนิยม: ปรัชญาฝรั่งเศสหลังการหวนกลับสู่เทววิทยา”

ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญทุกท่านชมวิดีโอย้อนหลังโครงการบรรยายพิเศษปรัชญาสู่สาธารณะ ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “จากเอกเทวนิยมถึงอเทวนิยม: ปรัชญาฝรั่งเศสหลังการหวนกลับสู่เทววิทยา”
โดย ผศ.ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ (ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ผู้ร่วมอภิปราย: อาจารย์ดลวัฒน์ บัวประดิษฐ์ (อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร)

ผู้ดำเนินรายการ: เจษฎากร บุญครองธรรม นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 13.00-15.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom และ Facebook live เพจ Department of Philosophy Chulalongkorn University

รับชมวิดีโอย้อนหลัง ที่นี่

[post-views]