“อักษรฯ สงกรานต์ ทักษิณาทานอุทิศ”

วันที่ 11 เมษายน 2565 คณะอักษรศาสตร์จัดงาน “อักษรฯ สงกรานต์ ทักษิณาทานอุทิศ” เพื่อบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศแด่อดีตคณบดี คณาจารย์ และบุคลากรสายปฏิบัติการที่ล่วงลับ พร้อมทั้งประกอบพิธีสรงน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 ณ โถงชั้นล่าง อาคารมหาจักรีสิรินธร

การนี้ ได้อาราธนาพระภิกษุจำนวน 5 รูปจากวัดปทุมวนารามสวดพระพุทธมนต์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ศาสตราจารย์ฟู่ เจิงโหย่ว ที่ปรึกษาสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์รศนาภรณ์ วีรวรรณ นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะอักษรศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เกียรติร่วมงานและกล่าวคำอวยพรในโอกาสขึ้นปีใหม่ไทยด้วย

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง