ขอเชิญฟังการบรรยายย้อนหลังในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “แถวบ้านฉันเขาไม่พูดกันอย่างนี้: วิดีโอสอนภาษาบน YouTube ผ่านมุมมองภาษาศาสตร์สังคม” โดย อาจารย์ ดร.อัคร เช้าฉ้อง

กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนางานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญฟังการบรรยายย้อนหลังในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “แถวบ้านฉันเขาไม่พูดกันอย่างนี้: วิดีโอสอนภาษาบน YouTube ผ่านมุมมองภาษาศาสตร์สังคม” โดย อาจารย์ ดร.อัคร เช้าฉ้อง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 – 15.30 น.

————————————————-
แถวบ้านฉันเขาไม่พูดกันอย่างนี้: วิดีโอสอนภาษาบน YouTube ผ่านมุมมองภาษาศาสตร์สังคม ในยุคที่อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงได้แทบทุกที่ทุกเวลา การเรียนหรือทบทวนบทเรียนผ่านสื่อออนไลน์จึงเป็นที่นิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านช่องทาง YouTube ที่ผู้ผลิตแต่ละช่องมีวิธีการนำเสนอเนื้อหาที่แตกต่างกันออกไป และผู้ชมสามารถตั้งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ สำหรับช่อง YouTube ที่มุ่งเน้นสอนภาษา

นอกเหนือจากการสอนภาษาอย่างสนุกสนานและเป็นกันเองแล้ว ยังมีปรากฏการณ์ที่น่าศึกษาวิจัยในเชิงภาษาศาสตร์สังคมอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการให้คุณค่าและลดทอนคุณค่าของภาษาหรือหน่วยย่อยของภาษา (“ประโยคนี้ผิดหลักไวยากรณ์ อย่าใช้”) การแสดงออกด้านความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับภาษา (“ออกเสียงก็ผิด ทำไมถึงกล้าสอนคนอื่น”) ปรากฏการณ์ดังกล่าวสามารถชี้ให้เห็นทัศนคติและความคิดความเชื่อเกี่ยวกับภาษาของผู้ผลิตและผู้ชม การบรรยายจะใช้วิดีโอสอนภาษาเยอรมันที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์

รับชมวิดีโอย้อนหลัง ที่นี่

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง