ขอเชิญชมภาพข่าวกิจกรรม “งานเทศกาลเกาหลี ครั้งที่ 12” ในหัวข้อ เปิดประสบการณ์ ค้นหาอาชีพในฝัน “งานแปลและงานล่าม”

เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย และศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย จัดงานเทศกาลเกาหลี ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ เปิดประสบการณ์ ค้นหาอาชีพในฝัน “งานแปลและงานล่าม” 
โดยมีแขกผู้เป็นเกียรติในการกล่าวเปิดงาน ดังนี้
1. รศ. ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์คณบดี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กล่าวเปิดงาน)
2. ฯพณฯ ท่านมุนซึงฮยอน เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย (กล่าวแสดงความยินดี)
3. คุณคิมย็องจิน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย (กล่าวแสดงความยินดี) 
ในการสาขาวิชาภาษาเกาหลี ขอขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านที่มอบความรู้และประสบการณ์ในการเสริมสร้างทักษะด้านการแปลและการล่ามให้แก่นิสิตในสาขาวิชาภาษาเกาหลี

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (QITEP) ด้านภาษา จัดโครงการอบรมภาษาไทยออนไลน์สำหรับนักศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สนใจศึกษาภาษาไทย