ขอเชิญร่วมพูดคุยกับวิทยากรผู้มากประสบการณ์จากบรรดาสถานทูตที่ใช้ภาษาสเปนในงานเสวนาออนไลน์ “เปิดหลังบ้านงานสถานทูต”

สาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก ขอเชิญร่วมพูดคุยกับวิทยากรผู้มากประสบการณ์จากบรรดาสถานทูตที่ใช้ภาษาสเปนในงานเสวนาออนไลน์ “เปิดหลังบ้าน…

ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษเงินทุนวรรณกรรมอำพรรณ โอตระกูล ซาลส์ ในหัวข้อ “แปลเรื่องไทยๆ ให้เป็นภาษาฝรั่งเศส” โดย อาจารย์ ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ์

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษเงินทุนวรรณกรรมอำพรรณ โอตระกูล ซาลส์ ในหัวข้อ “แปลเรื่องไทยๆ…

ขอเชิญชวนทุกท่านมารู้จักนิสิตภาควิชาภาษาไทยผ่านผลงานสร้างสรรค์ซึ่งได้รับการเผยแพร่ในปี 2565 (เดือนมกราคม-กรกฎาคม)

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนทุกท่านมารู้จักนิสิตภาควิชาภาษาไทยผ่านผลงานสร้างสรรค์ซึ่งได้รับการเผยแพร่ในปี 2565…

แนะนำหนังสือใหม่โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการคณะอักษรศาสตร์โลกของอะเบะ โคโบ แนวคิดและการสร้างสรรค์วรรณกรรมญี่ปุ่นร่วมสมัยโดย รศ. ดร.เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก ขอแนะนำหนังสือใหม่โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการคณะอักษรศาสตร์โลกของอะเบะ โคโบ แนวคิดและการสร้างสรรค์วรรณกรรมญี่ปุ่นร่วมสมัยโดย รศ. ดร.เดือนเต็ม…

ขอเชิญรับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังโรงเล่า ในหัวข้อ “LGBTQ+…พื้นที่ชีวิตในวัฒนธรรมอินเดีย”

ขอเชิญทุกท่านรับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังโรงเล่า ในหัวข้อ
“LGBTQ+…พื้นที่ชีวิตในวัฒนธรรมอินเดีย”
กับแขกรับเชิญพิเศษ…

ขอเชิญชมภาพข่าวกิจกรรม “งานเทศกาลเกาหลี ครั้งที่ 12” ในหัวข้อ เปิดประสบการณ์ ค้นหาอาชีพในฝัน “งานแปลและงานล่าม”

เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย และศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย…

หนังสือใหม่โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการคณะอักษรศาสตร์ ก้าวไกลไปกับภาษาญี่ปุ่น เล่ม 1 (พิมพ์ครั้งที่ 5) โดย รศ. ดร.กนกวรรณ เลาหบูรณกิจ คะตะกิริ

หนังสือใหม่โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการคณะอักษรศาสตร์ ก้าวไกลไปกับภาษาญี่ปุ่น เล่ม 1 (พิมพ์ครั้งที่ 5) โดย รศ. ดร.กนกวรรณ เลาหบูรณกิจ คะตะกิริ ราคา 220 บาท ลด 15% เหลือ 187 บาท…

ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานเสวนาเรื่อง “นวัตกรรมและงานวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research) ทางมนุษยศาสตร์ : ความท้าทาย ศักยภาพ และทิศทางในอนาคต”

นวัตกรรมทางมนุษยศาสตร์เป็นไปได้หรือไม่ งานวิจัยแบบ Frontier Research ทางมนุษยศาสตร์ควรเป็นอย่างไร ความท้าทายและศักยภาพของการวิจัยทางมนุษยศาสตร์ในปัจจุบันคืออะไร ขอเชิญทุกท่าน…

ขอเชิญรับชมบันทึกวิดิโอการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “สันติสถาน” ในการ์ตูนของมาร์ฌาน ซาทราปี

ขอเชิญรับชมบันทึกวิดิโอการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “สันติสถาน” ในการ์ตูนของมาร์ฌาน ซาทราปี โดย…

ขอแสดงความยินดีแก่รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ และคณาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์ ที่นำนักเรียนไทยเข้าแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 18

คณะอักษรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ และคณาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์ ที่นำนักเรียนไทย…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญเป็นวิทยากรสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติหน้าที่ล่ามกองทัพไทย ณ โรงแรมฟอร์จูน แสงจันทร์ บีช ระยอง จังหวัดระยอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากกองบัญชาการกองทัพไทย ไปเป็นวิทยากร…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ และนักวิจัยใหม่หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่และนักวิจัยใหม่ รุ่นที่ 25 ในหัวข้อ รวมพลังสร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรม เพื่อสังคมที่ยั่งยืน ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาตะวันออก ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของครูสอนภาษาเกาหลี ระดับมัธยมศึกษาในประเทศ (หลักสูตรพิเศษ) หัวข้อ “แนะนำวิธีการใช้หนังสือระดับกลาง”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาตะวันออก ได้รับเชิญจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปเป็นวิทยากร…

อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรดำเนินรายการ ในหัวข้อเรื่อง “วัชรยาน: พุทธศาสนาจากต่างแดน”

อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา ไปเป็นวิทยากรดำเนินรายการ ในหัวข้อเรื่อง…