ขอเชิญทุกท่านรับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคมวาระพิเศษ “ไทย-ฝรั่งสังสรรค์เมื่อครั้งต้นกรุง”

ขอเชิญทุกท่านรับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคมวาระพิเศษ “ไทย-ฝรั่งสังสรรค์เมื่อครั้งต้นกรุง”
ร่วมเสวนาโดย
ผศ. ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ ภาควิชาประวัติศาสตร์
ในหัวข้อ “เมื่อฝรั่งมาเคาะประตูบ้านเราชาวสยาม: การตั้งรับอิทธิพลของมหาอำนาจ ตะวันตกในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์”

รศ. ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ ภาควิชาภาษาศาสตร์
ในหัวข้อ “สืบเสียงภาษาไทยพุทธศตวรรษที่ 24 จากเอกสารฝรั่งเรียนไทย”

และ ผศ. ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ภาควิชาภาษาไทย ในหัวข้อ “ตะวันตกในวรรณกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 และ 4” จัดในรูปแบบผสม ณ ห้อง 707 อาคารบรมราชกุมารีและแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูม

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มายังคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบาตร เนื่องในโอกาส 107 ปี คณะอักษรศาสตร์

ขอขอบคุณท่านนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านคณบดี ผู้อำนวยการ และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้มอบกระเช้าและของขวัญแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 107 ปี คณะอักษรศาสตร์