ขอเชิญทุกท่านรับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคมวาระพิเศษ “ไทย-ฝรั่งสังสรรค์เมื่อครั้งต้นกรุง”

ขอเชิญทุกท่านรับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคมวาระพิเศษ “ไทย-ฝรั่งสังสรรค์เมื่อครั้งต้นกรุง”
ร่วมเสวนาโดย
ผศ. ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ ภาควิชาประวัติศาสตร์
ในหัวข้อ “เมื่อฝรั่งมาเคาะประตูบ้านเราชาวสยาม: การตั้งรับอิทธิพลของมหาอำนาจ ตะวันตกในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์”

รศ. ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ ภาควิชาภาษาศาสตร์
ในหัวข้อ “สืบเสียงภาษาไทยพุทธศตวรรษที่ 24 จากเอกสารฝรั่งเรียนไทย”

และ ผศ. ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ภาควิชาภาษาไทย ในหัวข้อ “ตะวันตกในวรรณกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 และ 4” จัดในรูปแบบผสม ณ ห้อง 707 อาคารบรมราชกุมารีและแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูม

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง