ขอเชิญทุกท่านรับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคมวาระพิเศษ “ไทย-ฝรั่งสังสรรค์เมื่อครั้งต้นกรุง”

ขอเชิญทุกท่านรับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคมวาระพิเศษ “ไทย-ฝรั่งสังสรรค์เมื่อครั้งต้นกรุง”…

ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจมาเข้าชมภาพยนตร์สารคดีเรื่อง Train Kyiv-Warและ ภาพยนตร์สารคดีเรื่อง หมอนรถไฟ (Railway Sleepers)

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถานทูตยูเครนประจำประเทศไทย หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และ Documentary Club ขอเชิญชวนท่าน…

ขอแนะนำผลงาน “โลกของอะเบะ โคโบ แนวคิดและการสร้างสรรค์วรรณกรรมญี่ปุ่นร่วมสมัย”

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแนะนำผลงาน “โลกของอะเบะ โคโบ…

บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จำกัด ได้กรุณามอบทุนการศึกษาในนาม “เงินทุนซัมมิท เฮลธ์แคร์” ให้แก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 คุณพิษณุวัชร เจริญพัชรพร จากบริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จำกัด ได้กรุณามอบทุนการศึกษาในนาม “เงินทุนซัมมิท เฮลธ์แคร์”…

ขอเชิญชมนิทรรศการออนไลน์ “ใครสร้างคำ คำสร้างใคร” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2565

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมร่วมกับภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชมนิทรรศการ “ใครสร้างคำ…

ขอเชิญชมบันทึกภาพโครงการบรรยายพิเศษเงินทุนวรรณกรรมอำพรรณ โอตระกูล ซาลส์

ขอเชิญชมบันทึกภาพโครงการบรรยายพิเศษเงินทุนวรรณกรรมอำพรรณ โอตระกูล ซาลส์
จัดโดย ภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส…