ขอเชิญชมบันทึกวิดีโอการเสวนาเรื่อง “จากอักษรฯ สู่โลก Human-Centered Design”

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชมบันทึกวิดีโอการเสวนาเรื่อง “จากอักษรฯ สู่โลก Human-Centered Design” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 ซึ่งแบ่งเป็นสองส่วน วิดีโอส่วนแรก https://fb.watch/fMKv8PxdA5/ แนะนำให้รู้จักว่า Human-Centered Design คืออะไร โดย อาจารย์ ดร.สวรส ธนาพรสังสุทธิ์ ศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ที่ Tokyo Institute of Technology และเป็นนักวิจัยที่ United Nations University  

สำหรับส่วนที่สองของวิดีโอบันทึกการเสวนาฯ https://fb.watch/fMKCMxDHC9/ ศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ 4 ท่าน ได้แก่ คุณธนาอร ปุณเกษม คุณอริสรา มนัสเสวี ศิษย์เก่าสาขาวิชาภูมิศาสตร์ คุณชนนิภา คณาพรชัย ศิษย์เก่าจากหลักสูตร BALAC และคุณพัทธนันท์ ปัญจนันท ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้มาแบ่งปันประสบการณ์การทำงานในสายเทคโนโลยี และมาเล่าให้ฟังด้วยว่าทักษะที่เรียนรู้จากคณะอักษรศาสตร์อะไรบ้างที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (อ.บ. 47) ที่มอบเงินจากการจำหน่ายหนังสือ “เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงิน” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์