เชิญรับชมบันทึกวิดีโอการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง ความหมายของตัวหนังสือที่ซ่อนอยู่ในภาพถ่าย: บันทึกการเดินทางของนักเขียนชาวอิตาเลียน ติซีอาโน แตร์ซานี (Tiziano Terzani)

กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนางานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญรับชมบันทึกวิดีโอการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง ความหมายของตัวหนังสือที่ซ่อนอยู่ในภาพถ่าย: บันทึกการเดินทางของนักเขียนชาวอิตาเลียน ติซีอาโน แตร์ซานี (Tiziano Terzani) โดย อาจารย์ภณิตา ศิลปวิทยาดิลก เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 14.00 – 15.30 น.

สามารถรับชมได้ ที่นี่
————————————–
ความหมายของตัวหนังสือที่ซ่อนอยู่ในภาพถ่าย: บันทึกการเดินทางของนักเขียนชาวอิตาเลียนติซีอาโน แตร์ซานี (Tiziano Terzani)บันทึกการเดินทางเป็นวรรณกรรมที่ยากต่อการจัดหมวดว่าเป็นสารคดี (non-fiction) หรือเป็นบันเทิงคดี (fiction)ส่วนหนึ่งเป็นเพราะนักเขียนผู้เดินทางหลายคนเขียนเล่าประสบการณ์ที่พบเจอ โดยมุ่งคัดสรรเพียงเรื่องที่น่าจะเป็นที่สนใจของคนอ่าน การอ่านภาพถ่ายที่ผู้เขียนถ่ายเก็บเอาไว้ คือหนทางหนึ่งที่ช่วยตามรอยประสบการณ์ของนักเขียนก่อนการคัดสรรเรื่องราวเพื่อเสนอต่อผู้อ่าน ในการบรรยายนี้ เราจะมาดูกรณีศึกษางานเขียนของนักเดินทางชาวอิตาเลียนชื่อ ติซีอาโน แตร์ซานี โดยพิจารณางานเขียนควบคู่กับภาพถ่ายของเขา

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (อ.บ. 47) ที่มอบเงินจากการจำหน่ายหนังสือ “เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงิน” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์