จดหมายข่าวเทวาลัย

เชิญรับฟังการบรรยายเรื่อง “ภาพถ่ายบนไปรษณียบัตรกับการขับเน้นความไม่สมมาตรระหว่างสองวัฒนธรรม: กรณีศึกษาในบันทึกการเดินทางของนักเขียนอิตาเลียน ซัลวาตอเร เบสโซ” โดย อาจารย์ ดร.ภณิตา ศิลปวิทยาดิลก

รองศาสตราจารย์ ดร. หนึ่งฤดี โลหผล ได้รับเชิญไปเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการศึกษาวิจัย โครงการอนุรักษ์งานจิตรกรรมฝาผนังภายในพระวิหารหลวง วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร (พระอารามหลวง)  

เชิญรับชมบันทึกวิดีโอการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง ความหมายของตัวหนังสือที่ซ่อนอยู่ในภาพถ่าย: บันทึกการเดินทางของนักเขียนชาวอิตาเลียน ติซีอาโน แตร์ซานี (Tiziano Terzani)