ขอเชิญชมบันทึกวิดีโอย้อนหลัง กิจกรรมโรงเล่าในหัวข้อ “เล่าเรื่องพระแม่ทุรคา วิถีบูชาเทพ ในเทศกาลนวราตรี” Ep.21

สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชมบันทึกวิดีโอย้อนหลัง กิจกรรมโรงเล่าในหัวข้อ “เล่าเรื่องพระแม่ทุรคา วิถีบูชาเทพ ในเทศกาลนวราตรี” Ep.21 เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น.ห้อง 707 ชั้น 7 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Live บนเพจสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้

พบกับวิทยากรพิเศษ คุณอมเรศ ศิริวัฒน์ (กาลปุตร) ผู้เขียนหนังสือ เทวีมาหาตมยะ พระเกียรติภูมิอันยิ่งใหญ่แห่งพระเทวีร่วมวงสนทนา
ร่วมดำเนินรายการ โดย ผศ.ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว และ อ.ดร.บุณฑริกา บุญโญ

สามารถรับชมย้อนหลัง ที่นี่

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (อ.บ. 47) ที่มอบเงินจากการจำหน่ายหนังสือ “เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงิน” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์