ผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์ต้อนรับ คุณณัฐิณี เตชาภิประณัย ผู้จัดการฝ่ายสรรหาทรัพยากร บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด และคณะ

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์ต้อนรับ คุณณัฐิณี เตชาภิประณัย ผู้จัดการฝ่ายสรรหาทรัพยากร บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด และคณะ เพื่อหารือเกี่ยวกับการมอบทุนโครงการนำร่องส่งเสริมความรู้พื้นฐานวิชาบริหารธุรกิจ การเงิน และบัญชี (Languages and Accountancy Subsidy Program หรือทุน LAS) ให้แก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 และภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566

[post-views]