ภาพบรรยากาศงาน “เร้นไม่ลับ : เรื่องลึกลับและเรื่องเหนือธรรมชาติในนานาวัฒนธรรม”

ภาพบรรยากาศงาน “เร้นไม่ลับ : เรื่องลึกลับและเรื่องเหนือธรรมชาติในนานาวัฒนธรรม” ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร ได้รับเกียรติจากคณาจารย์จากภาควิชาและสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะอักษรศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องลึกลับจากทั้งวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมตะวันออก และวัฒนธรรมตะวันตก มีผู้เข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก

ดูบันทึกวิดีโอย้อนหลัง เร็ว ๆ นี้

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (อ.บ. 47) ที่มอบเงินจากการจำหน่ายหนังสือ “เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงิน” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์