พิธีมอบทุนสำหรับนิสิตอักษรศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 จำนวนเงิน 170,000 บาท จากสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2566 คณบดีคณะอักษรศาสตร์ (รศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์) ได้รับมอบทุนสำหรับนิสิตอักษรศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 จำนวนเงิน 170,000 บาท จากอาจารย์รศนาภรณ์ วีรวรรณ นายกสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์จุฬาฯ (สนอจ.) ณ โถงอาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ขอขอบคุณ สนอจ. และศิษย์เก่าทุกท่านที่ได้ร่วมสนับสนุนอย่างดียิ่งมาโดยตลอดในการระดมทุนดังกล่าว

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง