เชิญฟังบันทึกการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “จากการกักขังสู่การปลดปล่อย : การศึกษาเทพนิยายฝรั่งเศสของมาดามโดนัว”

กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนางานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญฟังบันทึกการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “จากการกักขังสู่การปลดปล่อย : การศึกษาเทพนิยายฝรั่งเศสของมาดามโดนัว” โดย อาจารย์ ดร.วณิชชา กาญจโนภาศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 – 15.30 น. ที่ผ่านมา
————————————————————————-
“เนื้อหาโดยสรุปในประเทศฝรั่งเศส ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 17 ผู้หญิงถูกพ่อและสามีควบคุมชั่วชีวิต ทว่า นักเขียนหญิงคนหนึ่งนาม มาดามโดนัว (Madame d’Aulnoy) พยายามต่อต้านสังคมปิตาธิปไตย เรียกร้องสิทธิสตรี ผ่านการเขียนเทพนิยาย

รับชมย้อนหลังได้ ที่นี่

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง