ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการนำเสนอส่วนหนึ่งของงานวิจัยของนิสิตปริญญาเอก สาขาศิลปการละคร Drama Forum ครั้งที่ 20

หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปการละคร ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการนำเสนอส่วนหนึ่งของงานวิจัยของนิสิตปริญญาเอก สาขาศิลปการละคร Drama Forum ครั้งที่ 20

ร่วมฟังและตอบคำถามในบรรยากาศโรงละครย้อนหลังได้ ที่นี่

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง