ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการนำเสนอส่วนหนึ่งของงานวิจัยของนิสิตปริญญาเอก สาขาศิลปการละคร Drama Forum ครั้งที่ 20

หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปการละคร ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการนำเสนอส่วนหนึ่งของงานวิจัยของนิสิตปริญญาเอก สาขาศิลปการละคร Drama Forum ครั้งที่ 20

ร่วมฟังและตอบคำถามในบรรยากาศโรงละครย้อนหลังได้ ที่นี่

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (อ.บ. 47) ที่มอบเงินจากการจำหน่ายหนังสือ “เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงิน” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์