บริษัทเอ็กซอนโมบิลมอบทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนนิสิตคณะอักษรศาสตร์ในโครงการ Language and Accountancy Subsidy Program 2023

เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2566 บริษัทเอ็กซอนโมบิล นำโดยคุณสุดา นิลวรสกุล กรรมการผู้จัดการ เข้าพบผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์ เพื่อมอบทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนนิสิตคณะอักษรศาสตร์ในโครงการ Language and Accountancy Subsidy Program 2023

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มายังคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบาตร เนื่องในโอกาส 107 ปี คณะอักษรศาสตร์

ขอขอบคุณท่านนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านคณบดี ผู้อำนวยการ และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้มอบกระเช้าและของขวัญแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 107 ปี คณะอักษรศาสตร์