หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยพื้นฐานสำหรับชาวต่างชาติ (ออนไลน์)

เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 ตามเวลาประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลิม่า ร่วมกับคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ และศูนย์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (CTFL) จัดพิธีปิดหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยพื้นฐานสำหรับชาวต่างชาติ (ออนไลน์) ประจำปี 2566 ผ่านโปรแกรมซูมมีตติ้ง ในเวลา 9.00 – 9.30 น. และถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊ก Embajada del Reino de Tailandia – Royal Thai Embassy Lima โดยมี นายพิษณุ โสภณ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงลิม่า รศ. ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธุ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ และ ผศ.ดร.เกียรติ เทพช่วยสุข ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ และศูนย์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมในพิธี

หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยพื้นฐานสำหรับชาวต่างชาติ (ออนไลน์) ประจำปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ถึง 12 กันยายน 2566 ตามเวลาประเทศไทย นับเป็นรุ่นที่ 3 มีผู้สมัครเข้าร่วมหลักสูตรฯ กว่า 70 คน จากประเทศเปรู โบลิเวีย โคลอมเบีย เอกวาดอร์ และเวเนซุเอลา และมีผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมหลักสูตรทั้งสิ้น 35 คน

กิจกรรมในหลักสูตรฯ ประกอบด้วยการเรียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น การพูดคุยกับนิสิตไทย และการบรรยายพิเศษโดยวิทยากร รวมเวลาทั้งหมด 30 ชั่วโมง ชั้นเรียนภาษาจัดการเรียนการสอนโดยคณะผู้สอนจากศูนย์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ กิจกรรมการพูดคุยจากนิสิตไทย มีนิสิตจากสาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมฝึกภาษาและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวัฒนธรรมกับผู้เข้าร่วมหลักสูตร และการบรรยายพิเศษประกอบด้วยการบรรยายจาก รศ. ดร.ภาสุรี ลือสกุล อาจารย์ ดร.แอนเดอร์สัน โลเปส ซิลวา อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์ ดร.นิพัทธ์ชนก นาจพินิจ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ คุณเวณิกา วิชัยวัฒนา ผู้สื่อข่าวจากองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามรับฟังการบรรยายพิเศษย้อนหลังได้ทางเฟซบุ๊ก Embajada del Reino de Tailandia – Royal Thai Embassy Lima

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง