คณบดีคณะอักษรศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแด่อาจารย์คริส เบเคอร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแด่อาจารย์คริส เบเคอร์ ในโอกาสที่เข้ารับพระราชทานปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 นี้

อาจารย์คริส เบเคอร์ ได้สร้างสรรค์ผลงานวิชาการจำนวนมากและได้ร่วมแปลวรรณกรรมขุนช้าง ขุนแผนเป็นภาษาอังกฤษ ร่วมกับ ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร นอกจากนี้ อาจารย์เคยได้รับรางวัล Fukuoka Prize ร่วมกับ ศ.ดร.ผาสุกในปี 2017 ด้วยผลงานที่โดดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมในเอเชีย และได้ทำงานร่วมกับสยามสมาคมและสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (อ.บ. 47) ที่มอบเงินจากการจำหน่ายหนังสือ “เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงิน” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์