การประชุมนานาชาติว่าด้วยภาษาและภาษาศาสตร์จีน-ทิเบต (ICSTLL) ครั้งที่ 56

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน การประชุมนานาชาติว่าด้วยภาษาและภาษาศาสตร์จีน-ทิเบต (ICSTLL) ครั้งที่ 56 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2566 ณ อาคารมหาจักรีสิรินธร

ในงานนี้มีนักวิชาการจากนานาประเทศมาร่วมรับฟังการนำเสนอการค้นคว้างานวิจัยและเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านภาษาศาสตร์ที่เน้นเรื่องตระกูลภาษาจีน-ทิเบต เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความร่วมมือทางวิชาการ และแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของภาษาในตระกูลภาษาจีน-ทิเบต ที่ครอบคลุมภาษากว่า 400 ภาษา ตลอดจนยกย่องถึงความหลากหลายทางภาษาที่กว้างขวาง และความสำคัญทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่ครอบคลุมเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในวันอานันทมหิดล