คณะอักษรศาสตร์มอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 คณะอักษรศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ ธีรพจนี รองคณบดี (รับผิดชอบงานด้านวางแผนและพัฒนา) มอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ บริเวณโถงหน้าอาคารจุฬาพัฒน์ 7

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง