คณะอักษรศาสตร์จัดงาน “ชมอักษรฯ” (งานพบผู้ปกครองนิสิตใหม่) ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้อง 301 – 302 ชั้น 3 อาคารมหาจักรีสิรินธร งานกิจการนิสิต กลุ่มภารกิจงานบริการการศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดังกมล ณ ป้อมเพชร รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต จัดงาน “ชมอักษรฯ” (งานพบผู้ปกครองนิสิตใหม่) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับคณะอักษรศาสตร์ การแนะแนวทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของนิสิตใหม่ การแนะนำหลักสูตรต่าง ๆ ให้ผู้ปกครองนิสิตใหม่รับทราบ การชี้แจงกฎระเบียบและวินัยของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ ที่นิสิตพึงได้รับระหว่างการศึกษา การจัดงานครั้งนี้ ได้รับการตอบรับและความสนใจจากผู้ปกครองของนิสิตใหม่เป็นอย่างมาก

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง