คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ศรี ตันเสียงสม ที่บริจาคเงินจำนวน 1,300,000 บาทเพื่อจัดตั้งเงินทุน “สุวรรณ-กาหลง ตันเสียงสม”

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ศรี ตันเสียงสม ที่บริจาคเงินจำนวน 1,300,000 บาทเพื่อจัดตั้งเงินทุน “สุวรรณ-กาหลง ตันเสียงสม” โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อช่วยเหลือนิสิตที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในวันอานันทมหิดล