ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ ธีรพจนี รองคณบดีร่วมอวยพรและมอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 110 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 คณะอักษรศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ ธีรพจนี รองคณบดี(รับผิดชอบงานด้านวางแผนและพัฒนา) ร่วมอวยพรและมอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 110 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง