คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ ที่ได้บริจาคเงินสมทบทุนอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ๑๐๐ ปี และเงินทุนพัฒนาวิชาการภาควิชาประวัติศาสตร์

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ ที่ได้บริจาคเงินสมทบทุนอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ๑๐๐ ปี และเงินทุนพัฒนาวิชาการภาควิชาประวัติศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (อ.บ. 47) ที่มอบเงินจากการจำหน่ายหนังสือ “เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงิน” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์