พิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาส 107 ปี การสถาปนาคณะอักษรศาสตร์

คณะอักษรศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบัน ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาส 107 ปี การสถาปนาคณะอักษรศาสตร์ ในวันที่ 3 มกราคม 2567 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร เวลา 9.30 – 11.00 น.

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (อ.บ. 47) ที่มอบเงินจากการจำหน่ายหนังสือ “เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงิน” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์