มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยได้มอบทุนการศึกษาประจำปี 2566 แก่นิสิตอักษรศาสตร์เอกภาษาญี่ปุ่น

เมื่อวันพุธที่ 21 ก.พ. 2567 มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยได้มอบทุนการศึกษาประจำปี 2566 ให้แก่นิสิตจุฬาฯ 12 คน โดยมี ศ. ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี ผศ.ดร. ชัยพร ภู่ประเสิรฐ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และ ผศ.ดร.สุกิจ พู่พวง ผู้ช่วยคณบดีคณะอักษรศาสตร์ เข้าร่วมพิธีและแสดงความยินดีกับนิสิตด้วย

นิสิตอักษรศาสตร์เอกภาษาญุี่ปุ่นได้รับทุน 2 คนคือ น.ส. พิมพ์ชนก บุญเนรมิตร (ชั้นปีที่ 4) และ น.ส. พัชราวดี โพธา (ชั้นปีที่ 2) ในการนี้ น.ส. พิมพ์ชนก บุญเนรมิตร ได้เป็นตัวแทนนิสิตจุฬาฯกล่าวคำขอบคุณมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วย

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (อ.บ. 47) ที่มอบเงินจากการจำหน่ายหนังสือ “เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงิน” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์