คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักสูตรและเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของคณะอักษรศาสตร์

เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 – 15.00 น. คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 จำนวนรวม 32 คน ในโครงการห้องเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักสูตร และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแนะแนวการศึกษาต่อเพื่ออาชีพในอนาคตสำหรับนักเรียนต่อไป

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (อ.บ. 47) ที่มอบเงินจากการจำหน่ายหนังสือ “เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงิน” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์