คณะอักษรศาสตร์จัดงาน “สุขสันต์วันสงกรานต์ เบิกบานแจ่มใส ปีใหม่ไทยแบบอักษรฯ”

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 9.00 – 11.00 น. คณะอักษรศาสตร์จัดงาน “สุขสันต์วันสงกรานต์ เบิกบานแจ่มใส ปีใหม่ไทยแบบอักษรฯ” ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร

กิจกรรมประกอบด้วยพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่บุรพคณาจารย์ บุคลากร รวมทั้งผู้มีอุปการคุณแก่คณะอักษรศาสตร์ที่ล่วงลับแล้ว พิธีสรงน้ำพระ และกราบขอพรจากอาจารย์และบุคลากรอาวุโสของคณะฯ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่า นำโดยนายกสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์ฯ เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ ชมรมดนตรีไทย คณะอักษรศาสตร์ ในนามวงอักษราวาทิตบรรเลงเพลงประกอบพิธีด้วย

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ เป็นผู้แทนอาจารย์และบุคลากรอาวุโส กล่าวอำนวยพรในโอกาสสงกรานต์เถลิงศกใหม่

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในวันอานันทมหิดล