ละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง “แต่บแตบตะแล้บแตบแตบ” จากพระราชนิพนธ์นิทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จัดละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง “แต่บแตบตะแล้บแตบแตบ” จากพระราชนิพนธ์นิทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล ชั้น 6 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 5 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา โดยมีนักเรียนจากโรงเรียน ทั้งจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมเกือบ 1,500 คน

การจัดแสดงละครเวทีเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 69 พรรษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านการประพันธ์และพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน ตลอดจนเพื่อเป็นกิจกรรมจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นิสิตปัจจุบันของคณะอักษรศาสตร์ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตเก่ากับนิสิตปัจจุบันและระหว่างเยาวชนกับครอบครัว

ในการนี้ คณะอักษรศาสตร์ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตเชิญพระราชนิพนธ์นิทาน 7 เรื่อง คือ เพลงดูควาย นิทานเรื่องเกาะ หลวงจีนสามรูป ศิลปินวาดไก่ ตาดีมือแป นิทานทาจิกีสถานเรื่อง นกคาฮา และนักดนตรีเถื่อน มาจัดแสดง โดยมีศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง เป็นผู้สร้างบทและกำกับการแสดง อาจารย์สินนภา สารสาส ประพันธ์และกำกับดนตรี บุญพงษ์ พานิช ร่วมสร้างสรรค์และกำกับการแสดง เสงี่ยม เลิศจิรราตง ร่วมประพันธ์ดนตรีและควบคุมวง และภาควิชาศิลปการละครเป็นผู้ผลิต

แม้ว่า “ละครผสมการอ่านและการเล่าเรื่อง” เรื่องนี้ จะเคยจัดแสดงแล้วเมื่อ 9 ปีที่แล้ว (พ.ศ. 2558) แต่ในครั้งนี้ มีการปรับบทและตัวละครใหม่ เพื่อเล่าและเชื่อมเรื่องใหม่ให้เท่าทันยุคสมัย เมื่อ “จิ๋ว” ตัวเอกของเรื่องซึ่งเป็น “ติ๊กต็อกอินฟลูเอ็นเซอร์” วัยเยาว์ มีภารกิจต้องช่วยไม่ให้ห้องสมุดชุมชน ซึ่งเป็นที่อยู่ของหมู่แมวจรประจำซอย ต้องถูกรื้อทิ้งเพื่อไปทำเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ ยังมีการสร้างสรรค์หุ่นหลากหลายแบบขึ้นมาใหม่ มีดนตรีลูกผสมไทย-เทศ มีงานออกแบบใหม่ของฉาก แสงสี ลีลา เครื่องแต่งกาย และการสร้างมิติให้ผู้ชมได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับการเล่าเรื่องและเป็นส่วนหนึ่งของการแสดง

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในวันอานันทมหิดล

คณบดีคณะอักษรศาสตร์ นำคณะผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต