ผลงานวิจัยการแปลของ นายเอกชัย วังประภา นิสิตระดับปริญญาโทของศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ หนังสือนิทานภาพ “พี่หมีสารพัดที่” (The Everywhere Bear)

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอนำเสนอหนังสือนิทานภาพ “พี่หมีสารพัดที่” (The Everywhere Bear) ผลงานวิจัยการแปลของ นายเอกชัย วังประภา นิสิตระดับปริญญาโทของศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ โดยมีรศ. ดร.แพร จิตติพลังศรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และอ. ดร.ใกล้รุ่ง อามระดิษ ภาควิชาภาษาไทย เป็นบรรณาธิการฉบับแปล
โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักพิมพ์ SandClock Books เป็นอย่างดีมาโดยตลอด

“พี่หมีสารพัดที่” แต่งแปลขึ้นโดยใช้กาพย์ยานี ๑๑ ซึ่งมีจังหวะสนุกสนานและกระชับ ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้มีวรรคเกินพยางค์บ้างเพื่อสร้าง “จุดสะดุด” ให้ตื่นเต้นหรือสงสัย เวลาพูดถึงกาพย์ยานี้เรามักจะนึกถึงแบบเรียนภาษาไทยสมัยพ่อแม่ยังไปโรงเรียนประถม แต่ในงานแปลชิ้นนี้ ผู้แปลพยายามจะเสนอว่ากาพย์กลอนไทยนั้นไม่ใช่ของเชย แต่สามารถรองรับเนื้อหาที่มีความเป็นสากลได้เช่นกัน หากท่านสนใจหนังสือเล่มนี้

สามารถสั่งซื้อได้จากเพจของสำนักพิมพ์ Sand Clock หรืออ่านฉบับรีวิว “พี่หมีสารพัดที่” โดยนายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ได้ ที่นี่

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง