เชิญชวนอ่านผลงานวิชาการของ ผศ.ดุษฎีพร ชำนิโรคศานต์ #เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนทุกท่านอ่านผลงานวิชาการของ ผศ.ดุษฎีพร ชำนิโรคศานต์ #เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านทางเว็บไซต์ภาควิชาภาษาไทย ที่นี่

นอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถร่วมกิจกรรมชิงรางวัล “ชุดหนังสือที่ระลึก” จากทางภาควิชา ซึ่งจะจัดขึ้นทางเพจ “เอกภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ” ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. ในวันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดูกำหนดการจัดกิจกรรมอื่น ๆ #เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้ที่เพจ “#เอกภาษาไทยอักษรฯจุฬาฯ” คลิก

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง