เชิญชวนอ่านผลงานวิจัย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๔ #พระบฏ: พลวัตของการใช้งานพุทธศิลป์เรื่องเวสสันดรในชุมชนหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี ผู้วิจัย: รองศาสตราจารย์ ดร.ปรมินท์ จารุวร

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแก่ คุณชนิดา กมลนาวิน อ.บ. 48 (ภาษาอังกฤษ) ในโอกาสที่ได้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐชิลี

การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ภาษาไทยในโลกกว้าง: การเรียนการสอนและการวิจัยภาษาไทยในบริบทนานาชาติ” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยฝ่ายวิรัชกิจ และภาควิชาภาษาไทย ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ภาษาไทยในโลกกว้าง: การเรียนการสอนและการวิจัยภาษาไทยในบริบทนานาชาติ” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๐-๒๑.๐๐ น.ทางโปรแกรม Zoom (เสวนาเป็นภาษาไทย) วิทยากรการเสวนาประกอบด้วยProfessor Robert J. Bickner, Ph.D.(มหาวิทยาลัย Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา) Professor Bo Wenze, Ph.D.(มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน) ศาสตราจารย์ ดร.มารศรี มิยาโมโต(มหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศญี่ปุ่น) Associate Professor Kyung-Eun Park, Ph.D.(มหาวิทยาลัยฮันกุกภาษาและกิจการต่างประเทศ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี) ดำเนินรายการโดย:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล(ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ ที่นี่

เชิญชวนอ่านผลงานวิชาการของ ผศ.ดุษฎีพร ชำนิโรคศานต์ #เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแก่ คุณชนิดา กมลนาวิน อ.บ. 48 (ภาษาอังกฤษ) ในโอกาสที่ได้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐชิลี

เชิญชวนผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “มองผู้หญิงลาตินอเมริกันในสื่อ สู่เส้นขอบฟ้าใหม่ของการเรียนรู้ภาษาสเปน (A Look at Latin American Women’s Presence in the Media towards a New Horizon to Learn Spanish)”

ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “มองผู้หญิงลาตินอเมริกันในสื่อ สู่เส้นขอบฟ้าใหม่ของการเรียนรู้ภาษาสเปน (A Look at Latin American Women’s Presence in the Media towards a New Horizon to Learn Spanish)” โดยวิทยากร อาจารย์ฐิติพงษ์ ด้วงคง นักวิชาการด้านสตรีศึกษาลาตินอเมริกาศึกษาอาจารย์ภาษาสเปนและ Pageant expert ในวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. เข้าร่วมฟังบรรยายออนไลน์ผ่านระบบ Zoom หรือผ่านการสแกน QR Code หรือคลิก ที่นี่ (กิจกรรมนี้ไม่ต้องลงทะเบียนและไม่เสียค่าใช้จ่าย)